Tradiční čínská medicína

Jak to funguje?


To, že jste našli moje stránky znamená, že už něco o čínské medicíně víte. Informací na internetu je hodně a já vám mohu sdělit jen svůj osobní názor a osobní zkušenosti.

Jak já vnímám čínskou medicínu?

Jako neskutečnou pokladnici znalostí a informací o tom, jak funguje naše tělo, naše mysl a naše psychika. Bez ohledu na to, že TCM v České republice čelí nepřízni a terapeuti jsou občas obviňováni neodbornými laiky ze šarlatánství - tento názor už nemůže být více vzdálenější pravdě - studium čínské medicíny je naopak disciplínou komplexní a náročnou.

Ptáte se, v čem že tkví hlavní charakteristika TCM? Je to především celostní medicína, kde člověk je chápán jako buňka v organismu v rámci celého vesmíru = mikrokosmos, v němž probíhají procesy ze své podstaty, které se shodují s makrokosmickými ději. Jelikož je člověk vytvořen z téže látky jako celý vesmír, na podkladě dvou zdánlivě protikladných principů Yinu a Yangu a na teorii pěti prvků (dřevo, oheň, země, kov a voda), tak i pro něj platí stejné zákony, které pohybují celým vesmírem.
 
Zatímco naše současná medicína zkoumá jednotlivé orgány téměř na buněčné úrovni, čínská medicína vychází z celostního pohledu a podle ní celek není jen součtem jednotlivých prvků.
Jednotlivé buňky, tkáně a orgány spolu úzce spolupracují a vytvářejí dokonalý celek, na který působí vlivy okolního světa.

Každý orgán v lidském těle vykonává jisté specifické procesy a současně je propojen s jinými orgány a částmi těla. V každém z orgánů koluje část psychické energie. Například člověk, který má oslabený okruh sleziny bude špatně usínat. Nad vším bude hodně přemýšlet a při delších procházkách bude trpět únavou a pocitem těžkých nohou. To je proto, že svaly jsou pod nadvládou sleziny. Pokud je slezina oslabená, tak v jejích tkáních dochází k hromadění vlhkosti. Hlavní emocí sleziny je přemýšlení a memorování, takže člověk před spaním stále o něčem přemýšlí a dlouho nemůže usnout. Pomocí akupunktury a bylinné léčby je možné posílit okruh sleziny a zmíněné příznaky odezní.

Více z této kategorie: O mně »

Kontaktní formulář

Pro rezervaci služby a termínu přejděte do menu Rezervace

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Před odesláním formuláře je nutné označit souhlas se zpracováním osobních údajů.